Bismillahhirrahmanirrahim.

Alhamdulilah sekalian pujian dan syukur kepada Allah S.W.T., Tuhan Pencipta Alam, yang menjadikan manusia saling bergantungan dalam meneruskan kehidupan.

Peranan Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ialah memperkasakan aktiviti penyeldikan ke arah melahirkan para cendiakawan yang tersohor dan penyeldikan yang berkualiti dan berimpak tinggi. Ia juga bertujuan memupuk kesedaran dan penglibatan kakitangan akademik USIM di dalam bidang penyelidikan yang diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa.

Pelan Strategik Universiti Sains Islam Malaysia 2016-2025 melalui teras 2 ialah penyelidikan dan inovasi yang relevan kepada industri dan kesejateraan ummah berasaskan pematuhan syariah. Selain itu Pelan Strategik USIM 2016-2025 melalui teras 2 ialah untuk meningkatkan kualiti penyelidikan berstatus pakar dan diiktiraf di peringkat tempatan dan antarabangsa. Ini selari dengan pelan hala tuju USIM untuk muncul sebagai universiti rujukan global dan serantau yang berteraskan integrasi ilmu Naqli (bersumberkan Al-Quran) dan Aqli (bersumberkan akal). Pelan Strategik USIM juga dijajarkan supaya selari dan menyokong 10 lonjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi), PPPM(PT)

 

PPPI USIM berhasrat menjadikan penyelidikan selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi). melalui lonjakan 2,7 dan 8.  Lonjakan kedua PPPM (PT) ialah mengenai talent excellence (kecemerlangan bakat) di mana PPPI USIM perlu mengurus bakat dalam penyelidikan dan penerbitan USIM dengan cemerlang.

Lonjakan ketujuh PPPM (PT) ialah Innovative Ecosystem di mana USIM perlu bergerak kepada quadruple helix ahli akademik, industri, kerajaan dan ahli masyarakat setempat dalam menghasilkan hubungan jaringan penyelidikan dan inovasi.  Lonjakan kelapan PPPM(PT) ialah berkaitan dengan Global prominence di mana USIM perlu meningkatkan kualiti penyelidik berstatus pakar rujuk dan diiktiraf di peringkat tempat dan antarabangsa.

Saya amat berharap semua warga USIM menyokong penuh peranan PPPI USIM melalui Teras 2 Pelan Strategik USIM 2016-2025 dalam memperkasakan aktiviti penyeldiikan yang diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa dalam usaha mencapai lonjakan 2,7 dan 8 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi).

 

Syukran jazilan.

Profesor Madya Dr. Mahazan Abd Mutalib@Taib
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
Universiti Sains Islam Malaysia