Dana Kebangsaan

/Dana Kebangsaan
Dana Kebangsaan 2019-01-14T14:40:06+00:00

Sumber Rujukan

Kementerian Pendidikan Tinggi : Maklumat Lanjut
– Jabatan Pendidikan Tinggi : Maklumat Lanjut

Bil Sumber Dana  Tarikh Pautan
1 MOSTI R&D Fund Mulai 13 Mac setiap tahun https://edana.mosti.gov.my/edana/
2 Geran Knowledge Transfer Programme (KTP) Pembelajaran Sepanjang Hayat Pelan “Rolling” Keempat (2019) Penghantaran Proposal ke PPPI : 25 Januari 2019 | Pembentangan dan Penilaian Peringkat Universiti : 28 Januari – 1 Februari 2019 | Penghantaran Proposal ke
Pejabat Sekretariat KTP : 11 Februari 2019
Sebarang Pertanyaan Sila Hubungi: 06-798 6020 / 06-798 6649 | nasyitahnasri@usim.edu.my / pej.ppp2@usim.edu.my
3 Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Nuerosains Malaysia Incentive Research Grant 2019  – http://bmnrf.com/
4 Geran KPT

  • Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  • Exploratory Research Grant Scheme (ERGS) – Dibekukan
  • Prototype Development Research Grant Scheme (PRGS)
  • Trans Disciplinary Research Grant Scheme (TRGS)
  • Long Term Research Grant Scheme (LRGS)
  • Research Acculturation Grant Scheme (RAGS)
  • Geran Sanjungan Penyelidikan KPM (GSP-KPM)
  • Research Acculturation Collaborative Effort (RACE) – Dibekukan
  • Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)
Dibuka mengikut jadual yang dikeluarkan oleh pihak JPT http://mygrants.gov.my/main.php
5 Malaysia Toray Science Foundation Sebelum 31 Mei setiap tahun http://www.mtsf.org/
6 Malaysia Technical Standards Forum Bhd Grants Akan Dimaklumkan http://www.mtsfb.org.my/grant
7 Newton-Ungku Omar Fund Akan Dimaklumkan http://www.newtonfund.ac.uk/about/about-partnering-countries/Malaysia/
8 Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) Dibuka sepanjang masa https://www.mohe.gov.my/penyelidikan
9 Dana Smart Challenge (SMART Fund) Dibuka sepanjang masa http://edana.mosti.gov.my
10 International Collaboration Fund (ICF) Dibuka sepanjang masa http://edana.mosti.gov.my