Dana Kebangsaan

/Dana Kebangsaan
Dana Kebangsaan 2018-09-19T16:31:23+00:00

Sumber Rujukan

Kementerian Pendidikan Tinggi : Maklumat Lanjut
– Jabatan Pendidikan Tinggi : Maklumat Lanjut

Bil Sumber Dana  Tarikh Pautan
1 MOSTI R&D Fund Mulai 13 Mac setiap tahun https://edana.mosti.gov.my/edana/
2 Geran KPT

  • Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  • Exploratory Research Grant Scheme (ERGS) – Dibekukan
  • Prototype Development Research Grant Scheme (PRGS)
  • Trans Disciplinary Research Grant Scheme (TRGS)
  • Long Term Research Grant Scheme (LRGS)
  • Research Acculturation Grant Scheme (RAGS)
  • Geran Sanjungan Penyelidikan KPM (GSP-KPM)
  • Research Acculturation Collaborative Effort (RACE) – Dibekukan
  • Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)
Dibuka mengikut jadual yang dikeluarkan oleh pihak JPT http://mygrants.gov.my/main.php
3 Malaysia Toray Science Foundation Sebelum 31 Mei setiap tahun http://www.mtsf.org/
4 Malaysia Technical Standards Forum Bhd Grants Akan Dimaklumkan http://www.mtsfb.org.my/grant
5 Newton-Ungku Omar Fund Akan Dimaklumkan http://www.newtonfund.ac.uk/about/about-partnering-countries/Malaysia/
6 Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) Dibuka sepanjang masa https://www.mohe.gov.my/penyelidikan
7 Dana Smart Challenge (SMART Fund) Dibuka sepanjang masa http://edana.mosti.gov.my
8 International Collaboration Fund (ICF) Dibuka sepanjang masa http://edana.mosti.gov.my