HEBAHAN

 

ETIKA PENYELIDIKAN HAIWAN USIM

BOLEHLAH DI POHON MENGGUNAKAN BORANG DI LINK DIBAWAH.

PERMOHONAN MESTILAH DIPASTIKAN LENGKAP SEBELUM DISERAHKAN SECARA HARDCOPY KEPADA:

SEKETARIAT JAWATANKUASA ETIKA HAIWAN (JKEH), USIM

 

SEBARANG PERTANYAAN BOLEHLAH MENGHUBUNGI SEKETARIAT JKEH, USIM DI:

03 4289 2479 (PN. RAIHAN)

 

LINK:
BORANG PERMOHONAN ETIKA HAIWAN

BORANG SARINGAN

SENARAI SEMAK DOKUMEN

CARTA ALIR SARINGAN

 

1 Salinan ‘hard copy’ yang lengkap boleh dialamatkan kepada:

PROF. MADYA DR. NAZEFAH ABD HAMID

PEJABAT TIMBALAN DEKAN PENYELIDIKAN & INOVASI FPSK, USIM.

 

TARIKH AKHIR PENYERAHAN:

14 JUN 2019

SEKIAN