Etika

/Etika
Etika 2018-07-10T08:24:08+00:00
Penyelidik yang telah mendapat kelulusan geran boleh memajukan permohonan dengan mengisi borang permohonan dengan lengkap serta salinan geran secara ‘hard copy’ (1 salinan) dan ‘soft copy ‘ kepada  
Pn. Lailatul Hazzliza Musa, Setiausaha JKEP USIM 
di alamat email:
 lailatul@usim.edu.my

Dapatkan borang di link tersebut:
 
 1 Salinan ‘hard copy’ yang lengkap boleh dialamatkan kepada:

DR NOR AZILA BINTI NOH

Pejabat Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi FPSK, USIM.

Sekretariat JK Etika Penyelidikan USIM

Permohonan yang telah DISARING DAN LULUS
di setiap fakulti hendaklah sampai kepada sekretariat Jawatankuasa Etika Penyelidikan
Sebarang pertanyaan boleh hubungi:
Setiausaha
Jawatankuasa Etika Penyelidikan USIM (JKEP USIM)
 Tel: 03-42892505