HEBAHAN

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan kelulusan Etika Penyelidikan USIM yang melibatkan manusia

(subjek/ data/ rekod/ temubual/ soal selidik) bagi Bil.2/2019 kini dibuka.

Penyelidik yang telah mendapat surat kelulusan geran/tanpa biaya daripada PPP

boleh memajukan permohonan dengan mengisi borang permohonan dengan lengkap serta salinan geran

secara ‘hard copy’ (1 salinan) dan ‘soft copy ‘ kepada  

Pn. Lailatul Hazzliza Musa, Setiausaha JKEP USIM
di alamat email: lailatul@usim.edu.my

Dapatkan borang di link tersebut:

BORANG A

BORANG B

BORANG C

FORMAT BORANG PERSETUJUAN SUBJEK (BI & BM)

FORMAT MAKLUMAT SUBJEK (BM & BI)

 

1 Salinan ‘hard copy’ yang lengkap boleh dialamatkan kepada

 

Prof. Madya Dr. Nazefah Binti Abdul Hamid

Pejabat Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi FPSK, USIM.
Sekretariat JK Etika Penyelidikan USIM

Permohonan yang telah DISARING DAN LULUS dari setiap fakulti hendaklah sampai

kepada sekretariat Jawatankuasa Etika Penyelidikan

sebelum atau pada

14 MEI 2019

Sebarang pertanyaan boleh hubungi:

 

Setiausaha

Jawatankuasa Etika Penyelidikan USIM (JKEP USIM)

Tel: 03-42892458

 

SEKIAN