Glosari Penilaian Kumpulan Penyelidikan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Versi 1 :  Klik sini