GERAN PENYELIDIKAN USIM

Catatan: Permohonan Melalui Sistem Al Bahtiyyah (Pautan)

GERAN PENYELIDIKAN SEPADAN (MATCHING GRANT)

GERAN PEMBANGUNAN INOVASI

PENGLIBATAN KAKITANGAN AKADEMIK DENGAN PENYELIDIKAN LUAR

PENDAFTARAN PENYELIDIKAN MASTER/PHD

GERAN PENYELIDIKAN KPT@MOSTI

Catatan: Permohonan melalui Sistem Mygrants (Pautan) atau apa-apa kaedah yang dimaklumkan oleh pihak pembiaya

GERAN AGENSI LUAR (KERAJAAN/SWASTA/ANTARABANGSA)

PROJEK PENYELIDIKAN BIDUNI MIZANNIYAH

TADBIR URUS DANA PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGURUSAN KEWANGAN GERAN

Laporan Jawatankuasa Penilaian Penganjuran Bengkel

PENGURUSAN BAKAT (MODAL INSAN)

DOKUMEN PENILAIAN GERAN

LAPORAN TAMBAH MASA & PERUNTUKAN

PENGURUSAN ASET PENYELIDIKAN

LAPORAN AKHIR