Visi, Misi, Objektif

/Visi, Misi, Objektif
Visi, Misi, Objektif 2018-11-14T16:17:49+00:00

VISI

Memperkasakan aktiviti penyelidikan  ke arah melahirkan para  cendekiawan yang tersohor dan penyelidikan yang berkualiti serta berimpak tinggi.

MISI

Memupuk kesedaran dan penglibatan  kakitangan akademik USIM secara menyeluruh  di dalam bidang penyelidikan serta mampu menghasilkan penyelidikan yang diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa.

OBJEKTIF

  1. Menyediakan keperluan latihan yang mencukupi kepada kakitangan akademik dalam menghasilkan penulisan penyelidikan yang berkualiti serta berimpak tinggi.
  2. Menyediakan perkhidmatan pengurusan penyelidikan dan persidangan yang pantas, sistematik, dan berkesan.
  3. Meningkatkan pencapaian dana penyelidikan Universiti sama ada dari dalam atau luar negara.
  4. Meningkatkan jumlah penyertaan kakitangan akademik di dalam mana-mana persidangan di peringkat    kebangsaan dan antarabangsa