Garis Panduan | Polisi | Borang
DOKUMEN GARIS PANDUAN BORANG / PAUTAN LAIN-LAIN PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
GERAN PENYELIDIKAN USIM
Catatan: Permohonan Melalui Sistem Al Bahtiyyah (Pautan)
 • ● Garis Panduan Geran Penyelidikan USIM (Pindaan 2020)
 • FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA
  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my
  GERAN PEMBANGUNAN INOVASI
 • ● Garis Panduan Geran Pembangunan Inovasi
 • ● Borang Permohonan Geran Pembangunan Inovasi
 • SITI HANA BINTI SARBINI
  (+60) 06-798 6647
  sitihana@usim.edu.my
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI
  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
  GERAN PENYELIDIKAN SEPADAN (MATCHING GRANT)
 • ● Garis Panduan Geran Penyelidikan Sepadan(Matching Grant) (Pindaan 2020)
 • ● MoA - Man Hour & Facilities Calculation Form
 • DR. KIRUSHANTINI A/P BALAKRISHNAN
  (+60) 06-798 6648
  kirushantini@usim.edu.my
  PROJEK PENYELIDIKAN BIDUNI MIZANNIYAH
 • ● Garis Panduan Projek Penyelidikan Biduni Mizanniyah
 • ● Borang Permohonan Projek Penyelidikan Biduni Mizanniyah
 • FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA
  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my
  GERAN PENYELIDIKAN KPT
 • ● Garis Panduan Geran Penyelidikan KTP
 • ● Garis Panduan FRGS 2021
 • ● Garis Panduan PRGS 2021
 • ● Garis Panduan TRGS 2020
 • ● Garis Panduan LRGS 2021
 • ● Garis Panduan MyLab
 • ● Garis Panduan FRGS-RACER
 • ● Garis Panduan KKP
 • ● Borang Permohonan Geran KKP
 • ● Permohonan melalui sistem Mygrants (Pautan)
 • ● Tadbir Urus Dana Penyelidikan
 • MUHAMMAD AMIR RIDWAN BIN SHAHROL
  (+60) 06-798 6649
  amirridwan@usim.edu.my
  GERAN PENYELIDIKAN MOSTI
 • ● Garis Panduan Dana Applied Innovation
 • ● Garis Panduan Dana Pembangunan Teknologi 1 (TeD 1)
 • ● Garis Panduan Dana Pembangunan Teknologi 2 (TeD 2)
 • ● Garis Panduan Dana Bridging (BGF)
 • ● Garis Panduan Dana Peneylidikan Strategik (SRF)
 • ● Garis Panduan Combating Covid-19 Fund
 • ● Borang Permohonan Geran Penyelidikan KTP
 • ● Permohonan melalui sistem eDana (Pautan)
 • DR. KIRUSHANTINI A/P BALAKRISHNAN
  (+60) 06-798 6648
  kirushantini@usim.edu.my
  GERAN AGENSI LUAR (KERAJAAN/SWASTA/ANTARABANGSA)
 • ● Garis Panduan Geran Agensi Luar
 • ● Borang Pendaftaran Geran Agensi Luar
 • ● MoA - Man Hour & Facilities Calculation Form
 • DR. KIRUSHANTINI A/P BALAKRISHNAN
  (+60) 06-798 6648
  kirushantini@usim.edu.my
  PENGLIBATAN KAKITANGAN AKADEMIK SEBAGAI AHLI
 • ● Garis Panduan Penglibatan Kakitangan Akademik Sebagai Ahli
 • ● Borang Permohonan Penglibatan Kakitangan Akademik Sebagai Ahli
 • NORHAIDA BINTI ABD SHUKOR
  (+60) 06-798 6020
  norhaida@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my
  PENDAFTARAN PENYELIDIKAN MASTER/PHD
 • ● Borang Permohonan Pendaftaran Penyelidikan Master/PHD
 • NORHAIDA BINTI ABD SHUKOR
  (+60) 06-798 6020
  norhaida@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my
  PENGURUSAN KEWANGAN GERAN
 • ● Garis Panduan Bayaran Balik Tuntutan Perbelanjaan
 • ● Garis Panduan Pengurusan Pembayaran Di Bawah Arahan AP59 USIM
 • ● Garis Panduan Kadar Jamuan, Mesyuarat, Seminar, Bengkel, Kursus, Minggu Taaruf Dan Jamuan Berbuka Puasa Serta Moreh Di USIM 2016
 • ● Borang Permohonan Pindahan Vot
 • ● Borang Perbelanjaan Tanpa Resit
 • ● Borang Terima dan Serah Aset ke Fakulti
 • ● Borang Pengurusan Penyelidikan (Pindaan 2020)
 • ● Pindaan Tatacara Perolehan Universiti
 • ● Pelaksanaan Kontrak Pusat Bagi Bekalan Kertas A4 Putih 80GSM
 • ● Tatacara Dan Peraturan Pengurusan Pendahuluan Di USIM
 • ● Tatacara Perolehan Penganjuran Majlis Acara Rasmi Kerajaan Dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan
 • ● Jadual Kadar Elaun Bertugas Rasmi
 • ● Kadar Bayaran Upah/Saguhati Perkhidmatan Penyelidikan & Inovasi USIM
 • ● Laporan Jawatankuasa Penilaian Penganjuran Bengkel
 • NURUL BADRIYAH BINTI YUSOFF
  (+60) 06-798 6648
  badriyah.yusoff@usim.edu.my
  PENGURUSAN BAKAT (MODAL INSAN)
 • ● Garis Panduan Lantikan RA
 • ● Garis Panduan Lantikan GRA
 • ● Garis Panduan Lantikan dan Bayaran Upah Enumerator (Pindaan 2020)
 • ● Borang Permohonan Lantikan RA/GRA
 • ● Borang Pengesahan Kehadiran RA/GRA (Tuntutan Gaji)
 • ● Borang Permohonan Pelanjutan RA/GRA
 • ● Borang Permohonan Pelantikan Baru Enumerator Penyelidikan (Pindaan 2020)
 • ● Jadual Penyerahan Tuntutan Gaji RA/GRA 2020
 • ● Kadar Bayaran Gaji/Upah RA/GRA
 • ● Kadar Bayaran Gaji Upah Enumerator
 • ● Kadar Elaun Makan, Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing Semasa Menghadiri Persidangan di Luar Negara bagi Pembantu Penyelidik dan Pembantu Penyelidik Siswazah
 • (GERAN KPT)
  MUHAMMAD AMIR RIDWAN BIN SHAHROL

  (+60) 06-798 6649
  amirridwan@usim.edu.my
 • (GERAN DALAMAN)
  FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA

  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my

 • (GERAN LUAR)
  MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL

  (+60) 06-797 8616
  faizalismail@usim.edu.my
 • (GPI)
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI

  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
 • PENGURUSAN ASET PENYELIDIKAN
 • ● Borang Terima dan Serah Aset Penyelidikan
 • NURUL BADRIYAH BINTI YUSOFF
  (+60) 06-798 6648
  badriyah.yusoff@usim.edu.my
  PERMOHONAN TAMBAHMASA
 • ● Borang Permohonan Tambah Masa
 • (GERAN KPT)
  MUHAMMAD AMIR RIDWAN BIN SHAHROL

  (+60) 06-798 6649
  amirridwan@usim.edu.my
 • (GERAN DALAMAN)
  FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA

  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my

 • (GERAN LUAR)
  MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL

  (+60) 06-797 8616
  faizalismail@usim.edu.my
 • (GPI)
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI

  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
 • LAPORAN KEMAJUAN
 • ● Borang Permohonan Tambah Masa
 • ● Permohonan melalui Sistem Mygrants (Pautan) untuk geran KPT
 • ● Permohonan melalui Sistem Al-Bahthiyyah (Pautan) untuk geran USIM dan geran luar
 • (GERAN KPT)
  MUHAMMAD AMIR RIDWAN BIN SHAHROL

  (+60) 06-798 6649
  amirridwan@usim.edu.my
 • (GERAN DALAMAN)
  FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA

  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my

 • (GERAN LUAR)
  MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL

  (+60) 06-797 8616
  faizalismail@usim.edu.my
 • (GPI)
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI

  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
 • LAPORAN AKHIR
 • ● Buku Profil Geran KPT
 • ● Permohonan melalui Sistem Mygrants (Pautan) untuk geran KPT
 • ● Permohonan melalui Sistem Al-Bahthiyyah (Pautan) untuk geran USIM dan geran luar
 • (GERAN KPT)
  MUHAMMAD AMIR RIDWAN BIN SHAHROL

  (+60) 06-798 6649
  amirridwan@usim.edu.my
 • (GERAN DALAMAN)
  FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA

  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my

 • (GERAN LUAR)
  MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL

  (+60) 06-797 8616
  faizalismail@usim.edu.my
 • (GPI)
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI

  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
 • INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN
 • ● Garis Panduan Pendaftaran Inovasi
 • ● Borang Pendedahan Rekacipta (IDF)
 • ● Borang Penilaian Geran Pembangunan Inovasi
 • ● Template-Non Disclosure Agreement USIM
 • ● Template MoU(EN)
 • ● Template MoU(BM)
 • ● Perjanjian Kerahsiaan(BM)
 • ● USIM Template-Letter of Intent(LoI)
 • SITI HANA BINTI SARBINI
  (+60) 06-798 6647
  sitihana@usim.edu.my
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI
  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
  PAMERAN
 • ● Garis Panduan Penyertaan Pameran / Inovasi
 • ● Borang Permohonan Penyertaan Pameran Inovasi
 • ● Borang Laporan Selepas Hadir Persidangan / Inovasi
 • ● Borang Penilaian Pemilihan Produk
 • SITI HANA BINTI SARBINI
  (+60) 06-798 6647
  sitihana@usim.edu.my
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI
  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
  PERSIDANGAN KAKITANGAN AKADEMIK
  Catatan: Permohonan Melalui Sistem Al-Bahtiyyah (Pautan)
 • ● Garis panduan Permohonan Persidangan
 • NORHAIDA BINTI ABD SHUKOR
  (+60) 06-798 6020
  norhaida@usim.edu.my

  NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM
  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my
  PENGANJURAN PERSIDANGAN
 • ● Garis Panduan Penganjuran Persidangan
 • ● Borang Permohonan Penganjuran Persidangan
 • ● Perincian Kos Penganjuran Persidangan
 • ● Laporan Selepas Penganjuran Persidangan
 • NORHAIDA BINTI ABD SHUKOR
  (+60) 06-798 6020
  norhaida@usim.edu.my

  NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM
  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my
  SKIM POST DOCTORAL
 • ● Garis Panduan Skim Pasca Doktoral (Dengan Biaya)
 • ● Garis Panduan Skim Pasca Doktoral (Tanpa Biaya)
 • ● Borang Permohonan Post-Doctoral
 • ● Borang Pemantauan Usim Pasca Doktoral
 • ● Borang Permohonan Insuran Pasca Doktoral
 • ● Carta Alir Pasca Doctoral USIM (Dengan Biaya)
 • ● Carta Alir Pasca Doctoral USIM (Tanpa Biaya)
 • ● Senarai Semak Permohonan Pasca Doktoral
 • NORHAIDA BINTI ABD SHUKOR
  (+60) 06-798 6020
  norhaida@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my
  SKIM PENERBITAN JURNAL
 • ● Garis Panduan Skim Penerbitan Jurnal
 • ● Borang Permohonan Skim Penerbitan Jurnal
 • NIK MUHAMMAD NAQIB BIN AHMAD MOKHJAMIL
  (+60) 06-797 8605
  naqib.ahmad@usim.edu.my

  NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM
  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my
  SKIM PENERBITAN BUKU PENYELIDIKAN
 • ● Garis Panduan Skim Penerbitan Buku Penyelidikan
 • ● Borang Permohonan Skim Penerbitan Buka Penyelidikan
 • NORHAIDA BINTI ABD SHUKOR
  (+60) 06-798 6020
  norhaida@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my