Pautan:
BORANG PERMOHONAN ETIKA HAIWAN
BORANG SARINGAN
SENARAI SEMAK DOKUMEN
CARTA ALIR PROSES

Sebarang pertanyaan boleh menghubungi:

Seketariat Jawatankuasa Etika Haiwan (JKEH), USIM.
03 4289 2479 (Pn. Raihan)

1 Salinan Salinan keras yang Lengkap boleh dialamatkan kepada:
Prof. Madya Dr. Nazefah Abd Hamid
Pejabat Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi FPSK, USIM.