Pautan:
BORANG PERMOHONAN ETIKA HAIWAN
BORANG SARINGAN
SENARAI SEMAK DOKUMEN
CARTA ALIR PROSES

Sebarang pertanyaan boleh menghubungi seketariat JKEH, USIM di:

Seketariat Jawatankuasa Etika Haiwan (JKEH), USIM.
06-758 (ext) 0420 (Pn. Suhaila) / (ext) 0409 (Pn. Zalila)

1 Salinan Salinan keras yang Lengkap boleh dialamatkan kepada:
Prof. Madya Dr. Nazefah Abd Hamid
Pejabat Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi FPSK, USIM.