Objektif Research Leadership Laboratory

  • Mewujudkan mekanisma pembudayaan kepimpinan dalam penyelidikan di kalangan USIM Top 100 Researchers.
  • Berkongsi pengalaman dengan kumpulan sasaran tentang kepimpinan dalam penyelidikan.
  • Memperkasakan pembudayaan penyelidikan dan inovasi di kalangan para kakitangan akademik di USIM.