Selamat Datang ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi beroperasi melalui 3 unit dibawah:

● [Pengurusan Geran Penyelidikan] Menguruskan permohonan geran penyelidikan samada menggunakan dana penyelidikan USIM atau lain-lain geran penyelidikan yang ditawarkan oleh pihak luar seperti geran Kementerian Pendidikan Malaysia dan MOSTI serta berfungsi untuk membantu pengurusan projek penyelidikan yang telah lulus

● [Strategi Penyelidikan dan Pengiktirafan] Memperkasakan aktiviti penyelidikan dan inovasi melalui penganjuran program berbentuk latihan. PPPI telah menganjurkan beberapa siri latihan dalam bidang berkaitan khususnya kepada kakitangan akademik USIM dengan menjemput panel-panel dan tokoh akademik berpengalaman daripada IPTA

● [Inovasi dan Pemindahan Teknologi] Bertindak sebagai platform bagi pendaftaran inovasi sebagai harta intelek, seterusnya bertindak sebagai urusetia yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta intelek tersebut ke pertandingan-pertandingan dan juga proses pengkomersialannya

UCAPAN PENGARAH

❝ Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) sentiasa menghargai komitmen dan usaha setiap penyelidik di USIM dalam meningkatkan produktiviti, kuantiti dan kualiti hasil penyelidikan. PPPI sentiasa berusaha ke arah membudayakan kecemerlangan menyeluruh dalam semua aspek serta.. Baca Lagi

Lihat Halaman Sokongan Kami: