Module Enhancing Research Talent 2018

/Module Enhancing Research Talent 2018
Module Enhancing Research Talent 2018 2018-09-19T16:53:49+00:00

MODUL ERT USIM 2018

Pelaksanaan Modul Penyelidikan ERT USIM 2018 (Sesi 1 Januari – Julai)

Bil Modul Tarikh
1 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Research & Innovation) – Part 1
 21-22 Februari 2018
2 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Writing & Publication) – Part 1
 7-8 Mac 2018
3 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Writing & Publication) – Part 2
17-18 April 2018
4 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Research & Innovation) – Part 2
8-9 Mei 2018
5 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Responsible Conduct of Research)
26-27 Jun 2018
6 Leadership Module In Entrepreneurship
Entrepreneurship Ecosystem In Higher Education
19-20 Jun 2018
7 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Commercialisation) – Part 1 & Part 2
 3-4 Julai 2018
8 Leadership  Module In Enterpreneurship
Entrepreneurship Development In Higher Education
18-19 Julai 2018

 

Pelaksanaan Modul Penyelidikan ERT USIM 2018 (Sesi 2 Ogos – Disember)

Bil Modul Tarikh
1 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Research & Innovation) – Part 1
 16-17 Ogos 2018
2 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Writing & Publication) – Part 1
4-5 September 2018
3 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Responsible Conduct of Research)
2-3 Oktober 2018
4 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Writing & Publication) – Part 2
10-11 Oktober 2018
5 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Commercialisation) – Part 1 & Part 2
4-5 Disember 2018
6 Pra Syarat Kenaikan Pangkat
(Leadership Module in Research & Innovation) – Part 2
18-19 Disember 2018

 

Tarikh Pelaksanaan Modul Penyelidikan ERT USIM 2018

Bil Modul Tarikh
1 Induksi Modul Penyelidikan & Inovasi-Pengesahan Jawatan (Cohort 3)  19 Februari 2018
2 Induksi Modul Penyelidikan & Inovasi-Pengesahan Jawatan (Cohort 4)  5 Jun 2018
3 Induksi Modul Penyelidikan & Inovasi-Pengesahan Jawatan (Cohort 5) 16 Oktober 2018