Selamat Datang ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi beroperasi melalui 3 unit dibawah :

Pengurusan Geran Penyelidikan – Menguruskan permohonan geran penyelidikan samada menggunakan dana penyelidikan USIM atau lain-lain geran penyelidikan yang ditawarkan oleh pihak luar seperti geran Kementerian Pengajian Malaysia dan MOSTI serta berfungsi untuk membantu pengurusan projek penyelidikan yang telah lulus

Strategi Penyelidikan dan Pengiktirafan – Memperkasakan aktiviti penyelidikan dan inovasi melalui penganjuran program berbentuk latihan. PPPI telah menganjurkan beberapa siri latihan dalam bidang berkaitan khususnya kepada kakitangan akademik USIM dengan menjemput panel-panel dan tokoh akademik berpengalaman daripada IPTA

Inovasi dan Pemindahan Teknologi – Bertindak sebagai platform bagi pendaftaran inovasi sebagai harta intelek, seterusnya bertindak sebagai urusetia yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta intelek tersebut ke pertandingan-pertandingan dan juga proses pengkomersialannya

Lihat Halaman Sokongan Kami:

Portal USIM