Garis Panduan | Polisi | Borang
DOKUMEN GARIS PANDUAN / POLISI BORANG / PAUTAN LAIN-LAIN PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
DASAR PENYELIDIKAN DAN INOVASI USIM
 • Dasar Penyelidikan dan Inovasi USIM

 • GERAN PENYELIDIKAN USIM
  Catatan: Permohonan Melalui Sistem Al Bahtiyyah (Pautan)
 • Garis Panduan Geran Penyelidikan USIM (Pindaan 2021)
 • Borang Penilaian Geran Penyelidikan USIM
 • NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM
  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my
  GERAN PEMBANGUNAN INOVASI
 • Garis Panduan Geran Pembangunan Inovasi
 • Borang Permohonan Geran Pembangunan Inovasi
 • Borang Penilaian Geran Penyelidikan
 • Borang Penambahbaikan Penilaian (Pindaan 2020)
 • SITI HANA BINTI SARBINI
  (+60) 06-798 6647
  sitihana@usim.edu.my
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI
  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
  GERAN PENYELIDIKAN SEPADAN (MATCHING GRANT)
 • Garis Panduan Geran Penyelidikan Sepadan(Matching Grant) (Pindaan 2021)
 • Borang Penambahbaikan Penilaian (Pindaan 2020)
 • MoA - Man Hour & Facilities Calculation Form
 • DR. KIRUSHANTINI A/P BALAKRISHNAN
  (+60) 06-798 6648
  kirushantini@usim.edu.my
  PROJEK PENYELIDIKAN BIDUNI MIZANNIYAH
 • Garis Panduan Projek Penyelidikan Biduni Mizanniyah(Pindaan 2021)
 • Borang Permohonan Projek Penyelidikan Biduni Mizanniyah
 • Borang Penilaian Geran Penyelidikan
 • Borang Penambahbaikan Penilaian (Pindaan 2020)
 • Man Hour & Facilities Calculation Form
 • NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM
  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my
  GERAN PENYELIDIKAN KPT
  Sistem Mygrants
 • Garis Panduan Geran Penyelidikan KTP @ MOSTI
 • Garis Panduan FRGS Pindaan 2022
 • Garis Panduan PRGS Pindaan 2022
 • Garis Panduan TRGS 2020
 • Garis Panduan LRGS 2021
 • Garis Panduan MyLab
 • Garis Panduan FRGS-RACER
 • Garis Panduan KKP
 • Borang Permohonan Geran KKP
 • Permohonan melalui sistem Mygrants (Pautan)
 • Tadbir Urus Dana Penyelidikan Edisi Kelima 2022
 • FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA
  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my
  GERAN PENYELIDIKAN MOSTI
 • Garis Panduan Dana Applied Innovation
 • Garis Panduan Dana Pembangunan Teknologi 1 (TeD 1)
 • Garis Panduan Dana Pembangunan Teknologi 2 (TeD 2)
 • Garis Panduan Dana Bridging (BGF)
 • Garis Panduan Dana Penyelidikan Strategik (SRF)
 • Garis Panduan Combating Covid-19 Fund
 • Borang Permohonan Geran Penyelidikan KTP
 • Permohonan melalui sistem eDana (Pautan)
 • DR. KIRUSHANTINI A/P BALAKRISHNAN
  (+60) 06-798 6648
  kirushantini@usim.edu.my
  GERAN PENYELIDIKAN LUAR USIM (KERAJAAN/SWASTA/ANTARABANGSA)
 • Garis Panduan Geran Penyelidikan Luar USIM (Pindaan 2021)
 • Borang Pendaftaran Geran Agensi Luar
 • MoA - Man Hour & Facilities Calculation Form
 • DR. KIRUSHANTINI A/P BALAKRISHNAN
  (+60) 06-798 6648
  kirushantini@usim.edu.my
  PENGLIBATAN KAKITANGAN AKADEMIK SEBAGAI AHLI
 • Garis Panduan Penglibatan Kakitangan Akademik Sebagai Ahli
 • Borang Permohonan Penglibatan Kakitangan Akademik Sebagai Ahli
 • RAZMAN BIN IBRAHIM
  (+60) 06-798 6648
  razman@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my
  PENDAFTARAN PENYELIDIKAN MASTER/PHD
 • Borang Permohonan Pendaftaran Penyelidikan Master/PHD
 • RAZMAN BIN IBRAHIM
  (+60) 06-798 6648
  razman@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my
  PENGURUSAN KEWANGAN GERAN
 • Garis Panduan Bayaran Balik Tuntutan Perbelanjaan
 • Peraturan Kewangan Geran Penyelidikan Pindaan 2021
 • Garis Panduan Pengurusan Pembayaran Di Bawah Arahan AP59 USIM
 • Garis Panduan Kadar Jamuan, Mesyuarat, Seminar, Bengkel, Kursus, Minggu Taaruf Dan Jamuan Berbuka Puasa Serta Moreh Di USIM 2016
 • Borang Permohonan Pindahan Vot
 • Borang Perbelanjaan Tanpa Resit
 • Borang Terima dan Serah Aset ke Fakulti
 • Borang Pengurusan Penyelidikan (Pindaan 2020)
 • Bend 006 - Borang Bayaran Balik Tuntutan Perbelanjaan
 • Bend 007 - Borang Akuan Penerimaan Wang
 • Borang Bayaran Saguhati Penceramah Fasilitator Sambilan
 • Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
 • Borang Tempahan Jamuan Makan USIM
 • Pindaan Tatacara Perolehan Universiti
 • Pelaksanaan Kontrak Pusat Bagi Bekalan Kertas A4 Putih 80GSM
 • Tatacara Dan Peraturan Pengurusan Pendahuluan Di USIM
 • Tatacara Perolehan Penganjuran Majlis Acara Rasmi Kerajaan Dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan
 • Jadual Kadar Elaun Bertugas Rasmi
 • Kadar Bayaran Upah/Saguhati Perkhidmatan Penyelidikan & Inovasi USIM
 • Laporan Jawatankuasa Penilaian Penganjuran Bengkel
 • NURUL BADRIYAH BINTI YUSOFF
  (+60) 06-798 6648
  badriyah.yusoff@usim.edu.my
  PENGURUSAN BAKAT (MODAL INSAN)
 • Garis Panduan Pengurusan dan Penghasilan Bakat @ RA dan GRA (Pindaan 2021)
 • Garis Panduan Lantikan dan Bayaran Upah Enumerator (Pindaan 2021)
 • Borang Permohonan Lantikan RA/GRA
 • Borang Pengesahan Kehadiran RA/GRA (Tuntutan Gaji)
 • Borang Permohonan Pelanjutan RA/GRA
 • Borang Permohonan Pelantikan Baru Enumerator Penyelidikan (Pindaan 2021)
 • Template Surat Selesai Tugas & Bayaran Enumerator
 • Kadar Bayaran Gaji/Upah RA/GRA
 • Kadar Bayaran Gaji Upah Enumerator
 • Kadar Elaun Makan, Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing Semasa Menghadiri Persidangan di Luar Negara bagi Pembantu Penyelidik dan Pembantu Penyelidik Siswazah
 • (GERAN KPT)
  FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA

  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my
 • (GERAN DALAMAN)
  NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM

  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my

 • (GERAN LUAR)
  MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL

  (+60) 06-798 6649
  faizalismail@usim.edu.my
 • (GPI)
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI

  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
 • PENGURUSAN ASET PENYELIDIKAN
 • Borang Terima dan Serah Aset Penyelidikan
 • NURUL BADRIYAH BINTI YUSOFF
  (+60) 06-798 6648
  badriyah.yusoff@usim.edu.my
  PERMOHONAN TAMBAH MASA
 • Borang Permohonan Tambah Masa
 • (GERAN KPT)
  FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA

  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my
 • (GERAN DALAMAN)
  NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM

  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my

 • (GERAN LUAR)
  MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL

  (+60) 06-798 6649
  faizalismail@usim.edu.my
 • (GPI)
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI

  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
 • LAPORAN KEMAJUAN
  Sistem Mygrants
  Sistem Al-Bahthiyyah
 • Borang Permohonan Tambah Masa
 • Permohonan melalui Sistem Mygrants untuk geran KPT
 • Permohonan melalui Sistem Al-Bahthiyyah untuk geran USIM dan geran luar
 • (GERAN KPT)
  FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA

  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my
 • (GERAN DALAMAN)
  NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM

  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my

 • (GERAN LUAR)
  MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL

  (+60) 06-798 6649
  faizalismail@usim.edu.my
 • (GPI)
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI

  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
 • LAPORAN AKHIR
  Sistem Mygrants
  Sistem Al-Bahthiyyah
 • Buku Profil Geran KPT
 • Permohonan melalui Sistem Mygrants untuk geran KPT
 • Permohonan melalui Sistem Al-Bahthiyyah untuk geran USIM dan geran luar
 • (GERAN KPT)
  FATIN HAZIQAH BINTI ZAKARIA

  (+60) 06-798 6649
  fatin.haziqah@usim.edu.my
 • (GERAN DALAMAN)
  NORHAFIDAH BINTI ABDUL KARIM

  (+60) 06-798 6649
  norhafidah@usim.edu.my

 • (GERAN LUAR)
  MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL

  (+60) 06-798 6649
  faizalismail@usim.edu.my
 • (GPI)
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI

  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
 • INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN
 • Garis Panduan Pendaftaran Inovasi
 • Borang Pendedahan Rekacipta (IDF)
 • Borang Penilaian Geran Pembangunan Inovasi
 • Borang Bank Data Inovasi (IDB)
 • Template-Non Disclosure Agreement USIM
 • Template MoU(EN)
 • Template MoU(BM)
 • Perjanjian Kerahsiaan(BM)
 • USIM Template-Letter of Intent(LoI)
 • SITI HANA BINTI SARBINI
  (+60) 06-798 6647
  sitihana@usim.edu.my
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI
  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
  PAMERAN
 • Garis Panduan Penyertaan Pameran / Inovasi
 • Borang Permohonan Penyertaan Pameran Inovasi
 • Borang Laporan Selepas Hadir Persidangan / Inovasi
 • Borang Penilaian Pemilihan Produk
 • SITI HANA BINTI SARBINI
  (+60) 06-798 6647
  sitihana@usim.edu.my
  FARADILA BINTI AHMAD PUZI
  (+60) 06-798 6648
  faradilaahmad@usim.edu.my
  PERSIDANGAN KAKITANGAN AKADEMIK
  Catatan: Permohonan Melalui Sistem Al-Bahtiyyah (Pautan)
 • Garis Panduan Permohonan Persidangan
 • RAZMAN BIN IBRAHIM
  (+60) 06-798 6648
  razman@usim.edu.my

  SHAIDATUL AMIRA BINTI AHMAD ZAAI
  (+60) 06-797 8616
  shaidatul.amira@usim.edu.my
  PENGANJURAN PERSIDANGAN
 • Garis Panduan Penganjuran Persidangan (Pindaan 2022)
 • Borang Permohonan Penganjuran Persidangan
 • Perincian Kos Penganjuran Persidangan
 • Laporan Selepas Penganjuran Persidangan
 • RAZMAN BIN IBRAHIM
  (+60) 06-798 6648
  razman@usim.edu.my

  SHAIDATUL AMIRA BINTI AHMAD ZAAI
  (+60) 06-797 8616
  shaidatul.amira@usim.edu.my
  SKIM POST DOCTORAL
 • Garis Panduan Skim Pasca Doktoral (Dengan Biaya)
 • Garis Panduan Skim Pasca Doktoral (Tanpa Biaya)
 • Borang Permohonan Post-Doctoral
 • Borang Pemantauan USIM Pasca Doktoral
 • Borang Permohonan Insuran Pasca Doktoral
 • Carta Alir Pasca Doctoral USIM (Dengan Biaya)
 • Carta Alir Pasca Doctoral USIM (Tanpa Biaya)
 • Senarai Semak Permohonan Pasca Doktoral
 • RAZMAN BIN IBRAHIM
  (+60) 06-798 6648
  razman@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my
  SKIM PENERBITAN JURNAL
 • Garis Panduan Skim Penerbitan Jurnal
 • Borang Skim Penerbitan Jurnal (Pindaan 2022)
 • NIK MUHAMMAD NAQIB BIN AHMAD MOKHJAMIL
  (+60) 06-797 8605
  naqib.ahmad@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my
  SKIM PENERBITAN BUKU PENYELIDIKAN
 • Garis Panduan Skim Penerbitan Buku Penyelidikan (Pindaan 2022)
 • Borang Permohonan Skim Penerbitan Buku Penyelidikan
 • RAZMAN BIN IBRAHIM
  (+60) 06-798 6648
  razman@usim.edu.my

  MUHAMMAD HANIF BIN IBRAHIM
  (+60) 06-797 8605
  hanifibrahim@usim.edu.my
  ETIKA PENYELIDIKAN USIM
 • Borang A Permohonan JKEP USIM
 • Borang B (Di Isi Oleh Penyaringan)
 • Borang C (Semakan Pembetulan)
 • Senarai Semak Permohonan Etika Penyelidikan USIM
 • Templat Borang Persetujuan Ibu Bapa-Penjaga & Murid
 • Templat Borang Persetujuan Subjek BI BM
 • Templat Maklumat Untuk Subjek (BM BI)
 • SILA HUBUNGI SETIAUSAHA JAWATANKUASA ETIKA PENYELIDIKAN USIM (JKEP USIM)
  019 3380009
  ETIKA PENYELIDIKAN HAIWAN USIM
 • Borang Permohonan Etika Haiwan
 • Borang Saringan Permohonan Etika Haiwan
 • Senarai Semak Dokumen Permohonan Etika Penyelidikan Haiwan USIM
 • Carta Alir Proses Permohonan Kelulusan Etika Haiwan
 • SILA HUBUNGI SEKETARIAT JAWATANKUASA ETIKA PENYELIDIKAN HAIWAN USIM (JKEH USIM)
  DR.AMIRA RAUDHAH BINTI ABDULLAH
  amiraraudhah@usim.edu.my
  PN.ZALILA BINTI PONRAHONO
  zalila@usim.edu.my
  EN.ABDUL AZIZ BIN ABDUL JALIL
  abdulaziz90@usim.edu.my