Pautan:
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENYELIDIKAN USIM
BORANG A PERMOHONAN JKEP USIM
BORANG B (DI ISI OLEH PENYARINGAN)
BORANG C (SEMAKAN AHLI JKEP USIM PEMBETULAN)
TEMPLAT MAKLUMAT UNTUK SUBJEK (BM & BI)
TEMPLAT BORANG PERSETUJUAN SUBJEK BI_BM
TEMPLAT BORANG PERSETUJUAN IBUBAPA
TEMPLAT BORANG PERSETUJUAN PENJAGA

Permohonan boleh dimajukan secara cetakan keras kepada:
Pn Nor Hafizah Ahmad Zulkiffly, Mangku Setiausaha JKEP USIM di alamat email: hafizah@usim.edu.my sebelum atau pada 29 November 2021

Tarikh mesyuarat: 22 Disember 2021
1 Salinan cetakan keras yang lengkap boleh dialamatkan kepada:
Prof. Madya Dr. Nazefah Binti Abdul Hamid, Sekretariat Jawatankuasa Etika Penyelidikan USIM, Tingkat 12, Pejabat Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi FPSK, USIM.

Sebarang pertanyaan sila rujuk:
Setiausaha
Jawatankuasa Etika Penyelidikan USIM (JKEP USIM)
Tel: 03-42892458