Pautan:
SENARAI SEMAK
BORANG A
BORANG B
BORANG C
TEMPLAT MAKLUMAT UNTUK SUBJEK (BM& BI)
TEMPLAT BORANG PERSETUJUAN SUBJEK (BI & BM)
TEMPLATE BORANG PERSETUJUAN IBU BAPA/PENJAGA

Permohonan boleh dimajukan secara cetakan keras kepada:
Pn. Lailatul Hazzliza Musa, Setiausaha JKEP USIM di alamat email: lailatul@usim.edu.my

1 Salinan cetakan keras yang lengkap boleh dialamatkan kepada:
Prof. Madya Dr. Nazefah Binti Abdul Hamid, Sekretariat Jawatankuasa Etika Penyelidikan USIM, Tingkat 13, Pejabat Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi FPSK, USIM.

Sebarang pertanyaan sila rujuk:
Setiausaha
Jawatankuasa Etika Penyelidikan USIM (JKEP USIM)
Tel: 03-42892458