Pautan:
BORANG PERMOHONAN ETIKA HAIWAN
BORANG SARINGAN
SENARAI SEMAK DOKUMEN
CARTA ALIR PROSES

Sebarang pertanyaan boleh menghubungi:

Seketariat Jawatankuasa Etika Haiwan (JKEH), USIM.

Ketua seketariat : DR.AMIRA RAUDHAHBINTI ABDULLAH  (amiraraudhah@usim.edu.my)

Setiausaha 1: PN.ZALILA BINTI PONRAHONO (zalila@usim.edu.my)

Setiausaha 2: EN.ABDUL AZIZ BIN ABDUL JALIL (abdulaziz90@usim.edu.my)

Satu (1) salinan ‘hard copy’ yang lengkap boleh dialamatkan kepada:

DR. AMIRA RAUDHAH BINTI ABDULLAH

Ketua Sekretariat,

Jawatankuasa Etika Penyelidikan Haiwan USIM

Tingkat 12,  FPSK, USIM,

Persiaran Ilmu, Putra Nilai,

71800, Nilai, Negeri Sembilan.