Pendaftaran Minat: Klik Sini (Mohon muat naik Lampiran A dan Lampiran B)

Lampiran A: Borang permohonan Japan’s Technical Cooperation 

Lampiran B: MOHE Cost Proforma 

Lampiran C: Senarai Semak Penghantaran Permohonan  

Lampiran D: Masterlist Permohonan SATREPS2024 

Lampiran E: Needs Survey Guidance 

 Maklumat lanjut, sila layari: 

https://www.jst.go.jp/global/english/about/about.htm