NILAI, 9 Februari 2023 – Taklimat pengisian laporan kemajuan dan laporan akhir menerusi sistem MyGRANTS pada 9 Februari 2023 telah dibuat secara atas talian. Sesi taklimat ini telah disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Ummi Salwa Binti Ahmad Bustamam, Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Penyelidikan, PPPI. Tujuan taklimat ini diadakan adalah bagi memberi panduan pengisian laporan kemajuan dan laporan akhir menerusi sistem MyGRANTS kepada penyelidik-penyelidik USIM.