Home 2018-01-30T18:03:19+00:00

KENALI PPKS USIM

Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa (PPKS) telah ditubuhkan pada 1 Ogos 2010 selari dengan pelancaran Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT pada bulan April 2010. Peranan Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa (PPKS) adalah untuk merancang serta melaksana program-program latihan dan pembudayaan keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar USIM secara berstruktur.

Matlamat utama PPKS adalah untuk melahirkan usahawan graduan Muslim (graduate muslimpreneurs) dan graduan yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan (entrepreneurial graduates) yang mempunyai ketrampilan tinggi dan berakhlak mulia.

SHOWCASE PTJX

LAIN-LAIN SHOWCASE

Menjadi pusat jaringan usahawan Muslim yang mampu berdaya saing di peringkat global.

Menerapkan kemahiran dan nilai-nilai keusahawanan Islam dengan penguasaan ilmu teori dan amali terhadap mahasiswa secara berterusan.

 • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
 • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
 • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
 • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
 • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.
 • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
 • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
 • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
 • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
 • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.
 • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
 • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
 • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
 • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
 • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.

Buletin PPKS