Kolaborasi Penyelidikan

/Kolaborasi Penyelidikan
Kolaborasi Penyelidikan 2018-12-12T09:56:42+00:00

Senarai Kolaborasi Penyelidikan USIM

Matching Geran

  • Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)
  • YPMM
  • Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
  • Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)
  • Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan (NESDA)
  • National Metrology Institute of Malaysia (NMIM)

RCRP

  • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • Universiti Malaysia Sarawak (UMS)