PENGHANTARAN LAPORAN PEMANTAUAN DANA PENYELIDIKAN

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.  Untuk makluman YBhg. Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) meluluskan projek-projek penyelidikan di bawah Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (DP KPT) dan pemantauan projek-projek penyelidikan tersebut dilaksanakan secara berjadual setiap enam (6) bulan.     Kementerian membuka penghantaran, pengemaskinian dan pengesahan Laporan Prestasi & Kewangan secara atas talian melalui Portal [...]

PENGHANTARAN LAPORAN PEMANTAUAN DANA PENYELIDIKAN2021-07-19T11:37:53+08:00
Go to Top